info@saharating.com +90 212 291 97 91 / for English click here...

KREDİ DERECELENDİRMESİ NEDİR?

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., bir “kredi derecelendirme” notu ile ifade edilen ve kurumların veya bu kurumların ihraç ettiği sermaye piyasası yükümlülüklerinin kredibilitesi hakkında bir görüş sunar ve şu ana ilkelerle hareket eder:

* Bağımsızlık

* Tarafsızlık

* Analitik Doğruluk ve

* Şeffaflık

SAHA, herhangi bir kurum veya devlet talimatıyla hareket etmediği gibi her türlü banka, yatırım bankası ve diğer finans piyasaları kurumundan da tamamen bağımsız çalışır.

DERECELENDİRME NEDİR?

Bir kredi derecelendirme notu, kurumların veya bu kurumların ihraç ettiği sermaye piyasası yükümlülüklerinin genel kredibilitesi hakkında bir görüştür. Derecelendirme notumuz, derecelendirilen kurumun sağladığı ve analistlerimizin diğer kaynaklardan edindiği bilgiler ışığında verilir. SAHA, bir derecelendirme ile ilgili olarak denetleme yapmaz, denetçilerin raporlarını kaynak olarak kullanır. Bu not, değişen koşular veya bilgiye erişimin mümkün olmadığı durumlarda değiştirilebilir, geçici olarak askıya alınabilir veya geri çekilebilir.

Bir kredi derecelendirme notu, söz konusu menkul kıymet için asla bir al/sat önerisi olamayacağı gibi belli bir yatırımcı için o yatırım aracının uygun olup olmadığı hakkında bir yorum da değildir. SAHA kredi derecelendirme notu, kurumların veya bu kurumların ihraç ettiği sermaye piyasası yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilme kapasitesini yansıtır.

SAHA derecelendirilen kurum için ancak yeterli bilgi tedarik edilebilmişse bir not tahsis eder. Bu süreç, nicel (kantitatif), nitel (kalitatif) ve hukuksal analizleri içerir ve bu bağlamda, derecelendirilen kurum ve yaptığı iş hakkında kilit veriler (sektör ve rekabet koşulları, büyüme olasılık ve fırsatları, mali tablolar, teknolojik değişim veya hukuk davalarından etkilenim riskleri, vs.) göz önüne alınır. SAHA’ya kamu bilgisine kapalı olarak tedarik edilen her bilgi gizlilik kural ve ilkeleri bazında saklanır.

SAHA’nın bir kredi derecelendirme kurumu olarak tanınıp tasdik edilmesi, nihai olarak yatırımcıların o görüşü kabul edip etmeme isteği ve rızasında saklıdır. SAHA, ilân ettiği derecelendirme notlarını kullananların, o karara nasıl varıldığını ve yararlanılan kriter ve metodolojiyi anlamış olmalarını arzular ve buna göre şeffaflık ilkesiyle hareket eder.

Kurum Notları

Şirket, karşı taraf ve finansal sağlamlık derecelendirmesi söz konusu kurumun finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirme kapasitesi hakkında bir cari görüştür.

Menkul Kıymet Notu

Bir kurumun ihraç ettiği finansal yükümlülüğün (ör. şirket tahvili) veya uygulamaya sokacağı bir finansal proje veya programın kredibilitesi hakkında cari bir görüştür ve o menkul kıymetin terim ve koşullarıyla birlikte garantörlerin, sigortalayıcıların ve diğer teminatların kredibilitesini göz önüne alır. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan farklı bonolar farklı notlar alabilirler, çünkü her bir birim menkul kıymetin özellikleri farklı olabilir (ör.garantiler).

ÇEKİNCELER

Kredi derecelendirme raporları Saha A.Ş. analistleri tarafından eldeki bilgi ve verilerin iyi niyet, bilgi birikimi ve deneyim ile çözümlenmesinden sonra ortaya çıkmakta olup, kurumların genel kredibilitesi hakkında bir görüştür.  Derecelendirme notu ise, derecelendirilen şirketin menkul kıymetleri için asla bir al/sat önerisi olamayacağı gibi, belli bir yatırımcı için o yatırım aracının uygun olup olmadığı hakkında bir yorum da değildir.  Bu sonuçlar esas alınarak doğrudan veya dolaylı olarak uğranabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan ve masraflardan Saha A.Ş. sorumlu tutulamaz.  Bu yorumların üçüncü şahıslara yanlış veya eksik aksettirilmesinden veya her ne şekilde olursa olsun doğacak ihtilaflar da Saha A.Ş. analistlerinin sorumluluğu altında değildir.

Kredi Derecelendirme raporunda sunulan bilgilerin, Saha A.Ş.’nin ve derecelendirlen şirketin izni olmaksızın yazılı veya elektronik ortamda basılması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.