info@saharating.com +90 212 291 97 91 / for English click here...

Hakımızda

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., Aralık 2005 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi 200.000 YTL’dir.

SAHA, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 14.12.2006 tarihli kararıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi alanında; 11.09.2007 tarihli kararıyla da Kredi Derecelendirmesi alanında yetkilendirilmiştir.

SAHA, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirilmesi alanında yetkilendirilmiş ilk yerli derecelendirme şirketidir. Kurumsal yönetim derecelendirmesi alanında piyasa lideri konumunda olan  SAHA, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin kurulmasına öncülük etmiştir.  Söz konusu endekse dahil şirketlerin sayısı giderek artış göstermektedir. Kurumsal yönetim Endeksi’nde yer alan şirketlerden çoğu SAHA tarafından derecelendirilmektedir.

Bunların yanı sıra halka kapalı şirketlerin de kurumsal yönetim derecelendirmesini gerçekleştiren SAHA,  Türkiye’de ilk defa bir kamu kuruluşunu derecelendiren şirket olmuştur.

SAHA, konusunda uzman ve deneyimli ortakların bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Gerek ortakları, gerek not komitesi üyeleri, gerekse de meslek personeli (derecelendirme uzmanları) SPK mevzuatının emredici hükümleri doğrultusunda, kurumsal yönetim derecelendirme ve kredi derecelendirme uzmanlığı lisanslarına sahiptirler.

OECD ve SPK ilkelerine uygun olarak SAHA tarafından hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme metodolojisi; ülkemizin kendine özgü koşullarını uluslararası kabul görmüş temel kurumsal yönetim prensipleriyle uyumlaştırmaktadır ve özgündür. SAHA’nın Kredi Derecelendirme Metodolojisi de uluslararası standartlarda hazırlanmıştır.

SAHA’nın yakın dönem kurumsal yönetim stratejisi; ülkemizde kurumsal yönetime uyum standartlarını yükseltmek; BIST şirketleri başta olmak üzere halka açık bütün şirketlerin bu standartlara ulaşmasını özendirmek ve desteklemektir. SAHA, orta ve uzun dönemde aynı hizmeti yakın coğrafyadan başlayarak yurtdışında da vermeyi amaçlamaktadır.

Kredi derecelendirme alanında amacımız ise dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşları arasına girerek uluslararası finans çevrelerinde itibar sahibi olmaktır.