info@saharating.com +90 212 291 97 91 / for English click here...

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir.

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin amacı, payları Borsa İstanbul pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7, her bir ana başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir. Derecelendirme notunun derecelendirme yaptırmak isteyen şirketin talebi nedeniyle verilmesi ve yıllık olarak yenilenmesi şarttır. Asgari derecelendirme notu şartını sağlayan şirketlerin payları, derecelendirme notunun KAP’ta yayımlandığı günü takip eden iş gününde endekse alınır. (KAP’ta yarım günlerde saat 12:00, diğer günlerde saat 16:30’dan sonra yayımlanan bildirimler bir sonraki iş günü yayımlanmış kabul edilir.)

Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına 31.08.2007 tarihinde başlanmış olup, endeksin başlangıç değeri 48.082,17’dir.

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir.

Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına giren ortaklıklara kotta kalma ücretlerinde, Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girdikleri tarihten itibaren tahakkuk tarihleri itibariyle ilk iki yıl %50, sonraki iki yıl %25 ve izleyen yıllarda %10 şeklinde uygulanan indirim bu ortaklıklar için Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına girdikleri tarihten itibaren 4 yıl boyunca devam edecektir. Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girdikleri tarihten itibaren 4 yıl Kurumsal Yönetim Endeksi indirimi uygulanmış ortaklıklar için, 2015 yılı ve sonrasında tekrar indirim uygulanmayacak ve değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kurumsal Yönetim Endeksi indirimine tabi ortaklıklar dışında, yeni bir ortaklık bu indirime tabi olamayacaktır.

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) hakkında temel kurallara bu linkten ulaşabilirsiniz:

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, 31 Ağustos 2007 tarihinde hesaplanmaya başladığında içeriğinde 5 şirket vardı, bugün 50 şirket var. Önceleri, kurumsal yönetim ilkelerine önem veren şirketlerin borsa performanslarında gözle görülür olumlu farklılıklar ortaya çıktığını ispatlayacak ampirik çalışmaları ancak yurt dışı örnekleriyle kanıtlayabiliyorduk. Hatta bazı akademik çevreler bu çalışmaların bile tartışmalı olduğunu ve iyi kurumsal yönetim uygulamaları ile performans arasında doğrudan bir ilişkinin varlığının kanıtlanamayacağını ifade ediyordu. Yıllarca bu ilişkinin varlığını kanıtlayabilmek için Brezilya Borsası’nda Kurumsal Yönetim Endeksi ile Genel Endeks arasındaki performans farkını gösterdik. Artık hep yurt dışından örnek göstermeye gerek yok. 2009 başından bu yana geçen süre içinde BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, %278 artış kaydederken, BIST 100 Endeksi’nin yükselişi %243 olarak gerçekleşti:

Aşağıdaki grafik 2 endeks arasındaki performans farkını gösteriyor:

xkury