info@saharating.com +90 212 291 97 91 / for English click here...

Kurumsal Yönetimin Albenisi

İyi kurumsal yönetim uygulamaları şirketleri sadece sorunlardan uzak tutmakla kalmayıp, aynı zamanda devasa yatırım primlerini cezbediyor, daha ucuz borçlandırıyor ve rakiplerinden daha iyi performans göstermelerini sağlıyor.  Doğru kurumsal yönetim uygulamalarını, yâni iyi belirlenmiş hissedar haklarını, sağlam bir kontrol mekanizmasını, yüksek derecede şeffaflığı ve yetkin ve yetkili bir yönetim kurulunu ilke edinebilmiş şirketler hem daha kârlılar hem de bir yandan yatırımcılar, öte yandan kreditörler gözünde daha cazipler.  Kısacası, iyi kurumsal yönetime önem vermek işe yarıyor.

Yatırımcıların iyi kurumsal yönetim uygulamalarına verdiği önemi yaptıklarında görüyoruz.

Yatırımcılar iyi kurumsal yönetime prim veriyorlar:

·  Kore ve ABD araştırmacılarının yaptığı bir çalışma1, iyi kurumsal yönetime sahip Kore şirketleri diğerlerine nazaran %160 primle   işlem gördüğünü ıspat ediyor.

·  Bir ABN/AMRO çalışması2, iyi kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip Brezilya şirketlerinin 2004 yılında diğerlerinden %20 daha yüksek F/K oranlarına sahip olabildiklerini gösteriyor.

·  Aynı çalışma, ortalamanın üzerinde kurumsal yönetim uygulamalarına sahip olan Brezilya şirketlerinin, ortalamaların altında kalanlara nazaran %45 daha yüksek sermaye getirilerine ve %76 daha fazla net kâr marjlarına sahip olduklarına işaret ediyor.

·  Rusya’da yapılan bir araştırma3, kurumsal yönetim sıralamasında yer alan birinci ile sonuncu şirket arasında şirket değerinin artış oranı ele alındığında %70.000 fark olduğunu ortaya koyuyor.  Başka bir ifadeyle, listedeki birinci şirketin değeri, sonuncunun 700 katı artmış.

·  Deutsche Bank’ın S&P500 şirketleri arasında yaptığı bir araştırma da4 güçlü ve iyileşen kurumsal yönetim uygulamaları olan şirketlerin zayıf ve kötüleşmekte uygulamaları olanlara nazaran son iki yılda %19 daha iyi performans gösterdiklerine işaret  ediyor.

·  Bir Harvard/Wharton çalışması5, en güçlü pay sahipleri haklarına sahip olan ABD şirketlerinin hisse senetlerini satın alıp en zayıflarına sahip olanları satan bir yatırımcının yılda %8,5 gibi anormal bir getiri elde edebileceğini hesaplıyor.

·  Aynı çalışma, iyi kurumsal yönetim uygulamalarına sahip olan Amerikan şirketlerinin satışlarının rakiplerinden daha hızlı artığını ve daha kârlı çalıştıklarını gösteriyor.

·  KcKinsey’in 2002 yılında yaptığı bir anket6, kurumsal yatırımcıların iyi kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketlere daha fazla prim tanıyacaklarını ortaya koyuyor.  Bu primler Doğu Avrupa ve Afrika’da %30, Asya ve Latin Amerika’da %22’ler seviyesinde.

·  Yine bir Deutsche Bank araştırması7, Aralık 2000 – Aralık 2003 tarihleri arasında, oy hakkında imtiyaz bulunmayan İngiliz şirketlerinin bulunanlardan %55 daha iyi performans gösterdiklerini açığa çıkartıyor.

·  Aynı araştırma, 2000 – 2005 yılları arasında, en iyi kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketler sıralamasında ilk %20’ye giren şirketlerin son %20’de kalanlara nazaran %34% primle işlem gördüklerinin altını çiziyor.

İyi kurumsal yönetim daha ucuz borçlanıyor:

İyi kurumsal yönetim uygulamaları, bankaların ve kredi derecelendirme kurumlarının şirketleri daha aydınlık bir ortamda görmelerini sağlıyor.  Kurumsal olarak iyi yönetilen şirketler daha ucuz borçlanabiliyorlar.  Bir şirketin kredi derecelendirme notu borçlarını zamanında ödeyebilme kabiliyetinin bir göstergesidir.  Kredi derecelendirme kurumları şirketleri sadece finansallları bağlamında değil aynı zamanda kurumsal yönetim uygulamaları bağlamında da incelerler, çünkü kötü kurumsal yönetim şirketin performansını ve dolayısıyla borçlarını ödeyebilme kabiliyetini düşürür.  İyi kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketler daha iyi kredi derecelendirme notu elde ederler ve dolayısıyla borçlanma maliyetleri de daha düşük olur.

Ashbaugh, Collins ve LaFond’un 2004 yılında yaptıkları bir araştırma8, bir şirketin kredi derecelendirme notunun:

·         şirketin %5’in daha fazla payına sahip olan blok hissedarların sayısına ters,

·         şirket ele geçirmelerine karşı savunma mekanizmaları ele alındığında daha zayıf hissedar hissedar haklarına doğru,

·         finansal şeffaflığın derecesine doğru,

·         yönetim kurulunun bağımsızlık derecesine doğru,

·         yönetim kurulunun deneyim derecesine doğru,

·         CEO’nun yönetim kurulundaki gücüne ters orantıda geliştiğini gösteriyor.

Bütün bu ampirik çalışmalar iyi kurumsal yönetimin pay ve menfaat sahipleri için daha değerli şirketler yarattığının ıspatı.

1 Black, Bernard S.; Jang, Hasung; Kim, Woochan. “Predicting Firms’ Corporate Governance Choices:
Evidence from Korea.” University of Texas Law School Working Paper No. 39, Ağustos2004.

2 Erbiste, Bruno. “Corporate Governance in Brazil: Is There a Link Between Corporate Governance and
Financial Performance in the Brazilian Market?” ABN AMRO Asset Management, Temmuz 2005.

3 Black, Bernard. “The Corporate Governance Behavior and Market Value of Russian Firms.” Emerging
Markets Review, vol. 2, Mart 2001.

4 Grandmont, Renato; Grant, Gavin; and Silva, Flavia. “Beyond the Numbers—Corporate Governance:
Implications for Investors.” Deutsche Bank, Nisan 1, 2004.

5 Gompers, Paul; Ishii, Joy; and Metrick, Andrew. “Corporate Governance and Equity Prices.” Quarterly
Journal of Economics 118(1), Şubat 2003, 107-155.

6 McKinsey’s Global Investor Opinion Survey, 2002.

7 Grant, Gavin; “Beyond the Materiality of Corporate Governance.” Strategy Focus, Deutsche Bank,
Kasım 25, 2005

8 Hollis S. Ashbaugh, Daniel W. Collins ve Ryan LaFond, The Effects of Corporate Governance on Firms’
Credit Ratings (Haziran 2004)